Kontaktinfo
Expeditionen öppen:

Tis, Ons och Tors kl.09.00-12.00
Sommartid: Ons 10.00-12.00

Postadress: 
Bergmästaregatan 23
791 30 Falun

Besöksadress: 
Svärdsjögatan 10

Telefon: 
023-669 25 10 (vxl)

Fax: 
023-669 25 15

Bank: 
Handelsbanken
Clearing nr: 6451
Konto nr: 126 76 29 88

Bankgiro:
5791-1976

E-post: 
info@centrumkyrkanfalun.se

Kontaktinfo medarbetare