LP KONTAKTEN HJÄRTAT

STÖD MOTIVATIONS OCH UTSLUSS BOENDET HOPPET FALUN 

Ni besöker oss i vår lokal vid Centrumkyrkan Falun, Bergmästaregatan 23.
Stöd motivation och utslussningsboende med plats för 5 boende med missbruksvård på Kristen grund. Vårt stödboende är del av LP-verksamhetens vårdkjedja som bedriver behandlingshem och olika lokala stödverksamheter på många platser i landet.

Vi tar emot placeringar från hela landet, det kan vara utsluss från en primär behandling, eller som ett alternativ till placeroing på behandlingshem. Hos oss kan man få en reell träning att med vårt stöd träna och utvecklas för ett drogfritt liv i samhället.
Vi använder oss av ett behandlingsprogram som heter vägen till livet.  Vägen till Livet, tar upp sju olika teman och ger möjlighet att bearbeta sådant som förlåtelse, ärlighet, vilja m.m. och öppnar upp för nya tankar vilket leder fram till nya insikter och önskade beteendeförändringar.

  • Alla människor är unika och har exakt samma människovärde.
  • Vi bemöter människor med respekt oavsett bakgrund
  • Vi gör så ”rätt” och så ”vist” vi kan utifrån lagar, föreskrifter, kända fakta, kända omständigheter oavsett om det gäller i relation till klient, personal, myndigheter eller andra intressenter.
  • Vi tror alltid på att en förändring är möjlig, det finns inga hopplösa fall.
  • Dokumentation sker i journalsystemet IDOX
  • Vi arbetar utifrån ett ledningssystem för att säkerställa kvalitet i verksamheten
  • MI motiverande samtal
  • Själavårdssamtal inom ramen för tystnadsrätt föreståndare är Pastor.

ADL träning är en metod som är genomgående i vårt program. Allmän Daglig Livsföring steg 1 primär steg 2 sekundär.
Arbetsträning och stöd i sociala frågor typ kontakt med AF och budgetrådgivning sjukvård arbetar vi metodiskt med för att stötta våra gäster till ett upprättat liv i samhället.

LP-Verksamhetens vårdkjedja erbjuder placering på primär behandling vid våra HVB hem Ursviken och Torpahemmet med fördel en utsluss via vårt stödboende.
I samarbete med EE-Stiftelsens hem Furulund anlitar vi dem och deltar i deras Återfallsprevention. Vi kan även erbjuda en förstärkt vårdinsats under pågående placering hos oss, på deras Hvb hem. Individuellt anpassat för individens behov.
Vi är ett alternativ inom LP Verksamheten som bedriver missbruksvård på Kristen grund med goda resultat sedan 50 tal år tillbaka. Vi samarbetar med alla goda krafter för att skapa möjligheter för människor med missbruksproblematik att ges möjlighet till ett drogfritt och integrerande liv i samhället.

Dokumentation i journalsystem idox. Vi arbetar utifrån ett adekvat ledningssystem. 

Personal har lång erfarenhet av missbruksvård.

Kvinnogrupp för stöd och gemenskap mellan kvinnor. 

Ansökan till vårat stödboende sker till Föreståndare: Peter Kullander 073 916 05 80
E-mail: lpfalun@centrumkyrkanfalun.se
Placering på vårt boende ska alltid ske i samråd och med beslut från socialtjänsten alternativt i samarbete och planering som utsluss från behandlingshem.

Alla schema lagda aktiviteter är obligatoriska allt för att arbeta in struktur och rutin i vardagen.

Vi bedriver en öppen kontaktverksamhet flera dagar i veckan dit man kan komma för att få stöd i en drogfri gemenskap. 

Naturligtvis kan man vända sig till oss från hela Dalarna!

Öppettider LP Kontakten drogfi gemenskap bibelfika sång och gemenskap.
Tisdag och Onsdag mellan 10.00-1200

Mat & Musik torsdagar KL 12.00 Gemenskap mot utanförskap med sopplunsch och musik.

Tel: 073 916 05 80
E-mail: lpfalun@centrumkyrkanfalun.se
Föreståndare: Peter Kullander

dav