Vår verksamhet 

Är en öppen stödverksamhet som vänder sig till dej med beroende problematik.

Verksamheten bedrivs utifrån Centrumkyrkan Falun; hos oss vill vi skapa möjlighet för dej med missbruk att hitta en ny väg att bryta ditt missbruk. Vi kan bistå dig i kontakt med myndigheter och sjukvård för att tillsammans hitta det stöd Ni behöver i form av behandlingsinsatser. LP verksamheten bedriver behandlingshem som är ett alternativ som vi kan ge stöd för att få plats på.

Vi som arbetar på kontakten möter dig med respekt och integritet samt arbetar under tystnadsplikt.