Centrumkyrkan stödjer RIA-verksamheten i Falun både ekonomiskt och praktiskt.

Vad är RIA?

RIA hjälper missbrukare, bostadslösa och utslagna så att de får ett bättre liv. Arbetet bedrivs med förankring i ortens församlingar, som är RIAs huvudmän, d v s Svenska kyrkans församlingar och frikyrkorna i kommunen.

RIAs verksamhet bygger på fyra hörnstenar:

  • Den öppna dörren – alla får komma som man är

  • En kristen människosyn – alla människor är värda lika mycket. Det är aldrig ”kört för någon.

  • Basbehoven måste tillgodoses – om man inte är mätt och fått duscha är det ingen mening att tala om livsfrågor.

  • Att vara en röst för de ”röstlösa” – att se möjligheter och debattera problemställningar i samhället.

Verksamhet i samverkan, bl a stödförening
Föreningens styrka är det sedan 2004 etablerade närmare samarbetet med ortens församlingar som tillförsäkrar verksamheten årliga bidrag samt stöd församlingarna i de månatliga gudstjänsterna och från enskilda personer.

RIA har ett nära samarbete med olika företag och institutioner.
Ett värdefullt tillskott är sedan 2004 även RIAS stödförening med ca 200 medlemmar. Föreningen äger sedan 2005 RIA-stugan som varit föremål för omfattande renovering.


Dagliga och återkommande händelser:
RIA-stugan håller öppet:
Vardagar 7.40 – 15.30
Söndagar och helgdagar 8.30- 10.45

Vi bjuder varje dag på frukost.
Mot viss ersättning serveras lunch vardagar kl 11.30.

I slutet av varje månad hålls möten som vänder sig till våra gäster.

Adresser:
RIA-stugan finns sedan 1973 mitt i Falun
Kristinegatan 17
791 60 Falun
Telefon 023-145 90