Vad innebär det att vara kristen?
Är du nyfiken och vill utforska den kristna tron lite närmare?
Är du kristen men undrar över en del?
Skulle du vilja möta andra med liknande frågor till gemenskap och samtal?

 

Alpha är en 10-veckors introduktionskurs som går igenom den kristna trons grunder.

Kursen tar upp ämnen som:
Vem är Jesus?
Varför måste Jesus dö?
Varför skall man läsa Bibeln, och hur?
Hur kan jag vara viss om min tro?
Varför skall jag be, och hur?
Hur kan jag stå emot det onda?
Hur leder Gud oss?
Vem är den helige Ande?
Vad gör den helige Ande?
Hur kan jag bli fylld med den helige Ande?
Vad ska vi ha kyrkan till?

Hur kan en kurskväll se ut? Vem är Alpha till för?
Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till dej som är nyfiken och vill utforska den kristna tron lite närmare, eller är lite osäker på vad du egentligen tror på. Alpha är utformad för att passa de som inte är vana att gå i kyrkan.

Vi börjar med att äta något tillsammans (18.30), därefter hålls ett anförande som tar upp kvällens ämne. Sedan delar vi upp oss i grupper för att samtala. Många upplever smågruppen som ett av de mest positiva inslagen i Alphakursen. Vi slutar kl. 21.00.

Informationskväll om Alpha: 
Vi återkommer om datum för nästa Alphakursinformation.
Till den inbjuds alla nyfikna och intresserade. Den inleds med en enkel måltid, sen kommer oftast en intervju med några som gått föregående Alphakurs och ett föredrag ”Kristen tro; ointressant, tråkig och irrelevant?” Efter denna kväll kan du bestämma dig om du vill gå enAlphakurs eller inte.

När och var?
Vi återkommer med när höstens Alphakurs startar.
Alphakurserna hålls i Centrumkyrkan.

Vad kostar det?
Undervisningen är gratis men vi tar ut 300:- för mat och kurslitteratur.

Är Du intresserad och eller vill veta mer?

Du kan också besök Alpha Sveriges hemsida, http://www.alphasverige.org.

En film om Alpha: