Maria Kullander

Medarbetare

Anna-Sara Leone

Familjepastor

LarsErik Axenstedt

Föreståndare

Carin Hansen

Expeditions sekreterare

Sören Disby

Ordförande

Börje & Kerstin Dahlberg

Själavårdssamordnare

Ingvar Karlsson

Häktespastor

Peter Kullander

Föreståndare LP-kontakten

Maria Kullander

LP med ansvar för arbetet bland kvinnor