LarsErik Axenstedt

Exp: 023- 669 25 11
le.ax@hotmail.com

Medarbetare

LarsErik Axenstedt

Föreståndare

Gunilla Tell

Barn och Familj

Carin Hansen

Expeditions sekreterare

Sören Disby

Ordförande

Börje & Kerstin Dahlberg

Själavårdssamordnare

Ingvar Karlsson

Häktespastor

Peter Kullander

Föreståndare LP-kontakten

Maria Kullander

LP med ansvar för arbetet bland kvinnor