Carin Hansen

Exp. 023-669 25 10
info@centrumkyrkanfalun.se

Medarbetare

LarsErik Axenstedt

Föreståndare

Gunilla Tell

Barn och Familj

Carin Hansen

Expeditions sekreterare

Sören Disby

Ordförande

Börje & Kerstin Dahlberg

Själavårdssamordnare

Ingvar Karlsson

Häktespastor

Peter Kullander

Föreståndare LP-kontakten

Maria Kullander

LP med ansvar för arbetet bland kvinnor