Carin Hansen

info@centrumkyrkanfalun.se
Exp. 023-669 25 10

Medarbetare

Frans Kempe

Familjepastor

LarsErik Axenstedt

Föreståndare

Carin Hansen

Expeditions sekreterare

Sören Disby

Ordförande

Ingvar Karlsson

Häktespastor

Peter Kullander

Föreståndare LP-kontakten

Maria Kullander

LP med ansvar för arbetet bland kvinnor