Victoria Fritzson

Epost: victoria.fritzson@hotmail.com
Mobil: 0708-347457

Medarbetare

Victoria Fritzson

Barnpastor

LarsErik Axenstedt

Föreståndare

Carin Hansen

Expeditions sekreterare

Sören Disby

Ordförande

Börje & Kerstin Dahlberg

Själavårdssamordnare

Ingvar Karlsson

Häktespastor

Peter Kullander

Föreståndare LP-kontakten

Maria Kullander

LP med ansvar för arbetet bland kvinnor