Församlingen stöder missionärerna Catharina och Moisés López som precis har åkt till tillbaka till Spanien för att fortsätta med missionsarbete, denna gång i Tarragona.

De jobbar med att bygga upp ett retreatcenter som församlingen i Tarragona driver.

Vill du vara med och stödja arbetet?
Betala in en gåva till församlingens missionskonto:
Plusgiro: 14 02 33-8
Märk ”Spanien” så går den oavkortat till arbetet i Spanien.