Centrumkyrkans arbete i södra Kenya i korthet:

Sedan början av 1970 talet har vi som församling stöttat församlings och biståndsarbete i Loitokitokdistriktet i södra Kenya.
Området består av stäppland och har ytterst få floder. Ingen sjö. Själva staden Loitokitok ligger på berget Kilimanjaros sluttning. Invånarantal ca 12000- Hela området har en befolkning på ca 500000. Området har enstaka industrier, men många odlingar av tomat och lök som säljs till hela landet. Då två nationalparker finns i området är turismen viktig och betydande.
Flera är de som arbetat med olika projekt där. Evangelisation, församlingsplantering och bistånd med skolbyggnader, kyrkor, kvarnar, öppenvårdsklinik, mobila kliniker samt hjälp till barn att få börja skolan genom fadderstöd från Sverige. Stöd vid torka med ekonomiskt bistånd för att köpa in mat till svältande familjer. Dammbyggen samt brunnsgrävning har också varit delar i verksamheten.
I början fanns svenska missionärer och biståndsarbetare på plats men de senaste 25 åren har understödet enbart varit ekonomiskt samt stödjande till de som är i ledande ställning i pingstförsamlingarna i området. Samarbetet är mycket gott och vid ett flertal tillfällen har ledare från Kenya varit på besök hos oss.
Antalet människor som blivit troende och gått med i församlingen har ökat och man har därför startat systerförsamlingar i många av de befolkade områdena.

Befolkningen tillhör olika stammar varav kikuju och masaj är en stor del.
Masajerna lever fortfarande som nomader med boskap som sitt levebröd. Dock har en förändring sakta börjat och till viss del har masajer blivit bofasta och i synnerhet pojkarna får gå i skolan.

Flickor har också börjat motsätta sig tvångsgifte och har då sökt hjälp i kyrkorna där man hjälper dem att påpeka för föräldrarna att tvångsgifte är förbjudet.

Idag 2018 har vi som församling ett åtagande i att understödja öppenvårdskliniken med lön till sjuksköterska samt ekonomiskt bidrag till läkemedel. Vi har också hjälpt till att förfärdiga tre dammar för uppsamling av regnvatten under regntiden. Även grävning av brunn, dragning av pipeline från brunn till öppenvårdskliniken samt reparation av tak på kliniken och personalbostaden som byggdes 2005.

Eftersom regnen har en tendens att av och till utebli med hungersnöd som följd har vi vid flera tillfällen skickat bidrag för majs och bönor till svältande.

Dessa familjer har hela sin utkomst av jordbruket på små åkertegar och får skördar som räcker enbart till nästa säsong.

Hela folket är angeläget att barnen ska få utbildas så de kan ta sig ur fattigdomen och väderberoendet. För att få börja grundskolan måste barnen först genomgå förskola. Då detta kostar pengar har många barn inte haft möjlighet att börja. Därför har ett fadderbarnsarbete pågått i många år för att just hjälpa barn att få börja skolan.
Församlingarna har 8 förskolor med ca 20 – 50 barn/skola. Barnen får en bra undervisning och ett mål mat varje dag. Detta har räddat livet på många barn.

Besök gärna kenyafadder.se för mer info om Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn.

Mer info kan fås av kontaktperson Agneta Gustafsson och Carin Hansen

På denna sida följer bilder på öppenvårdskliniken, dammarna, samt fadderbarn.

Vill du vara med och stödja arbetet?
Betala in en gåva till församlingens missionskonto:
Plusgiro: 14 02 33-8
Märk ”Kenya” så går den oavkortat till arbetet i Kenya.