Kenya

Centrumkyrkan har i många år haft mycket arbete i Kenya med flertalet missionärer och projekt.

Nu senast byggde vi i samarbete med PMU en ny sjukvårdsklinik i Nolassity.

Vill du vara med och stödja arbetet?
Betala in en gåva till församlingens missionskonto:
Plusgiro: 14 02 33-8
Märk "Kenya" så går den oavkortat till arbetet i Kenya.

Besök gärna kenyafadder.se för mer info om Centrumkyrkan Faluns hjälparbete för Kenyas barn.