Centrumkyrkan bedriver sedan början av 1980-talet en fadderverksamhet till förmån för förskolor och gatubarn i Kenya.

För att ett barn ska få möjlighet till skolgång måste de först gå i förskolan. Detta är för många familjer en omöjlighet då även förskolan är förenad med kostnader.

Missionären Hildur Grönberg såg detta problem och började i början av 1980 talet att samla in pengar för att hjälpa de fattigaste familjerna att ge deras barn en start, eller i alla fall en möjlighet till start i livet. I dag har skaran av gatubarn och föräldralösa barn ökat lavinartat. Många kvinnor prostituerar sig för att tjäna ihop lite pengar till mat. Detta resulterar också i att en AIDS-epedemi har brutit ut. 85% av de vuxna invånarna i Emali, där Taretuoki projektet bedrivs, är hiv+ eller redan sjuka i aids. Mödrarna dör och lämnar efter sig barn som tvingas att leva på gatan vilket i förlängningen också skapar kriminalitet och missbruk. Det bästa botemedlet mot detta är skolgång, utbildning och stabila vuxna människor i deras närhet.
Pastor Daniel Osoi har startat Taretuoki projektet som har till uppgift att hjälpa dessa barn att få skolundervisning, mat och ett drägligt boende. Kostnaden för ett barn har beräknats till lite drygt 120 kr/ månad. Eftersom valutakurser ständigt ändras så är det svårt att säga vad den exakta kostnaden blir i Svenska kronor. Därför väljer vi att stödja projektet i helhet. I kostnaden ingår skolmateriel, en enkel skoluniform, bostad och ett mål lagad mat per dag. Detta är viktigt då det ofta blir återkommande svältperioder.

Ditt fadderstöd ingår alltså i Taretuoki projektet och ej till ett ”eget” fadderbarn. Du stöder istället fler än 250 barn.

Vill du vara med och stödja detta arbete?
Sänd bara in en valfri summa på Plusgiro: 475 61 54-3
Det är bra om ni kan gå in i detta med ett långsiktigt perspektiv. En stabil fadderkår är alltid en styrka.
Ange ditt namn och adress på en pg-talong så registrerar vi dig som understödjare

Tack för ditt intresse!

Med ett hopp om ett framtida samarbete!

Fadderkassören:
Mats Gustafsson
Tel: 023-341 00
E-post:fadder@centrumkyrkanfalun.se